1. Semua ahli PERUBATAN cawangan yang matang, iaitu telah berada dan belajar di Mesir untuk tempoh genap setahun sesi PERUBATAN pada tarikh pencalonan serta telah mengisi borang keahlian PERUBATAN layak untuk mengundi.
  2. Pemilih akan menyemak semula kelayakan mengundi sebelum membuang undi.
  3. Pemilih membuang undi di saluran-saluran yang disediakan.
  4. Kertas pengundian adalah standard dan bernombor siri di semua peringkat.
  5. Pemilih perlu mematuhi arahan memangkah atau mengundi kertas undi